22.03.05. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Y.V.Fedotov ile İtalya, Meksika, Pakistan, Türkiye Büyükelçileri ve İspanya, Kore Cumhuriyeti, Arjantin ve Kolombiya Maslahatzarları arasında yapılan görüşme hakkında

22 Mart nü Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Y.V.Fedotov, İtalya Büyükelçisi G.Facco Bonetti, Meksika Büyükelçisi L.Hublansa, Pakistan Büyükelçisi İ.Moursheda, Türkiye Büyükelçisi K.Taşkent ve İspanya, Kore Cumhuriyeti, Arjantin ve Kolombiya Maslahatzarlarını kabul etmiştir.

BM reformu görüşmenin ana konusunu teşkil etmiştir. Anılan ülkelerin temsilcileri, BM venlik Konseyi’nin temsilciliğinin sadece daimi olmayan üyeler kategorisinde artırılmasına dönük ortak tutumunu teyid ederek BM’e üye olan ülkelerin birliği adına konsensusun sağlanması gerektiğine esas vurgu yapmış.

Rus Tarafı, BM venlik Konseyi’nin çalışabilirliğinin sağlanması ve bu organın reformu ile ilgili tüm kararların BM üylerinin en geniş mutabakatı esasında alınması şartıyla GK’nın temsilciliğinin arttırılmasına yönelik çeşitli önerilere açıklıkla yaklaşmaktadır. BM Genel Sekreterinin 21 Mart 2005 tarihinde takdim ettikleri tekliflerin bu yönde verildiği belirtilmiştir.

Rusya, bu sonbahar New York’ta 60. yıldönümü dolayısıyla BM Genel Kurul’un ‘Summit – 2005’i’nin kararları için esas oluşturulacak bu belgenin görüşülmesine aktif bir şekilde katılmaya hazır bulunmaktadır.

22 Mart 2005