24.06.04. Bu yıl Haziran ayının sonunda İstanbul'da yapılacak NATO Zirvesi sırasında Karadeniz Boğazları'nın geçişe kapatılmasıyla ilgili olarak basındaki haberlere ilişkin RF DİB resmi sözcüsü A.V.Yakovenko'nun açıklamaları

''Bildiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 27, 28, 29 Haziran 2004 tarihlerinde ticari gemilerin Boğaziçi ve Çanakkale Boğazlarından geçiş rejiminin geçici değişikliği konusunda 10 Haziran 2004 tarihli sirküler notasıyla bilgi verdi. Özellikle, 50 ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanları'nın katılması öngörülen NATO ve AAOK Zirvesinde venlik sağlamak amacıyla sözkonusu tarihlerde (petrol, likid gaz ve buna benzer maddeler gibi) tehlikli maddeleri taşıyan tüm gemilerin Boğazlar'da seyrüseferine izin verilmeyecektir. Yolcu gemileri ise anılan nlerde gece ndüz Boğazlardan geçebilecektir. Diğer gemilerin geçişi, NATO Zirvesi çerçevesinde yapılması planlan bazı etkinlikler sırasında yasaklanmazken venlik gerekçesiyle durdurulabilecektir''.

24 Haziran 2004