22.04.04 Rusya'nın Kıbrıs ile ilgili karar tasarısını veto etmesi üzerine Rus İnterfax ajansının yönelttiği soruya Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Y.V.Fedotov'un yanıtı

'Biz eski Kıbrıs probleminin, Rum ve Türklerin gönüllü iradesi temelinde ve BM kararları çerçevesinde çözümlenmesini samimi olarak istiyoruz. Bu gönüllü irade ilkesi, Kıbrıs çözümünün koşullarını belirleyen 'Annan planı' konusunda 24 Nisan tarihinde Ada'da ayrı olarak yapılacak referandumlar vasıtasıyla gerçekleşmelidir.

Kararın kendisi bu planın gerçekleşmesine yönelik olup Kıbrıs'ta yeni BM harekatının başlatılmasını ve ayrıca silah ambargosunun işleme konulmasını öngörmektedir. Rusya'nın kararın genel içeriği ile ilgili olarak herhangi bir promblemi bulunmamakta. Fakat bazı detayların kesinlikle bilirkişi düzeyinde ele alınması gerekmektedir. Maalesef, teklif ettiğimiz değişiklikler hesaba katılmamıştır. Genel olarak hukuki ve teknik açıdan bu kadar komplike kararın birkaç saat içerisinde çıkarılmasına BM venlik Konseyi'nin tarihinde hiç bir zaman rastlanmamıştı.

Fakat esas olan Kıbrıs’taki taraflar, böyle bir kararın bu kadar çabuk bir şekilde oylanmasına karşı çıkmıştır. Bu arada daha önce K.Annan'ın katılımıyla yapılan BM GK'inde karar oylamasının referandumlardan sonra yapılması konusunda anlayış sağlanmıştı. Karar taslağının sahipleri süreci zorlayarak niyetlerinin kararın alınması yoluyla Ada'da halk iradesinin sonucunu etkilemek olduğunu gizlememişler.

Biz, ilgili tarafların tutumunu hesaba katmadan karar alınmasının çözüm hedeflerine ve felsefesine aykırı olacağını düşünüyoruz. Bu şartlarda, daha sonra herkesçe uygun görülecek çözümün mutabakatına ilişkin karşılıklı saygı temelindeki ve normal çalışmalar için gerekli koşulları sağlamak amacıyla 'teknik ve usul’ vetosunu kullanmaktan başka seçeneğimiz kalmamıştır.

Annan planı halkoylaması sonucunda kabul edilirse Rusya, bu karar tasarısının tartışmalarına tekrar dönerek tamamlanma çalışmalarına katılmaya hazır bulunacaktır.

22 Nisan 2004