RUSYA FEDERASYONU ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ
BASIN AÇIKLAMASI

23 Mart 2006

23 Mart 2006 tarihli Bun gazetesinde yayınlanan «Derin krizde arada kaldık» başlıklı yazı, Büyükelçiliğimiz’ce hayretle karşılanmıştır. Bu bağlamda Büyükelçiliğimizin, yazıda bahsi geçen konuya ilişkin TC Dışişleri Bakanlığı ile herhangi bir temasının olmadığını, yazıda yer alan uydurma iddiaların asılsız olduğunu bildiririz.

В Посольстве с недоумением ознакомились с опубликованной в газете «Бугюн» 23 марта 2006 г. статьей под заголовком «Мы оказались крайними в серьезном кризисе». В этой связи считаем необходимым заявить, что Посольство не имело каких-либо контактов с МИД Турции по упоминаемому в статье вопросу. Содержащиеся в статье надуманные утверждения являются безосновательными.