Rus-Türk Yüksek Seviyeli Ortak Çalışma Grubu’nun toplantısına ilişkin açıklama

          İki ülke Dışişleri Bakanları’nın 16 Kasım 2001 tarihinde imzaladıkları Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Avrasya’da İşbirliği Eylem Planı uyarınca kurulan Yüksek Seviyeli Ortak Çalışma Grubu’nun olağan üçüncü toplantısı 15-16 Eylül 2003 tarihinde Moskova’da yapılmıştır. OÇG’nun Eşbaşkanlığını Rus tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Razov, Türk tarafından Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Tuygan yürütmektedir.

          Türk heyeti başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı İ.S.İvanov tarafından kabul edilmiş, ayrıca, Orta Doğu konuları ile Irak’ta durum ile ilgili olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı A.V.Saltanov ile görüşme yapmıştır.

          OÇG’nun toplantısı sırasında iki ülke ilişkileri hususunda ve ayrıca, her iki ülkenin Avrasya bölgesindeki çıkarlarını ilgilendiren sorunlar başta olmak üzere, ncel uluslararası ve bölgesel konularda etraflı, yararlı ve yapıcı fikir teatisinde bulunulmuştur. İki Bakanlık arasında yapılmakta olan uluslararası terörizm ile mücadelede işbirliği istişarelerinin ve Rus-Türk ilişkilerinin hukuksal temelinin iyileştirilmesi çalışmalarının devamı hususunda görüş birliğine varılmıştır.

          Ortak Çalışma Grubu çerçevesinde, Kafkasya bölgesinde istikrarın sağlanması ve ihtilafların kalıcı cözümüne katkıda bulunma imkanlarının belirlenmesi maksadıyla oluşturulan ney Kafkasya Alt Çalışma Grubu’nun ikinci toplantısı da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda belirtilen hususlarda yoğun görüş alışverişinde bulunulmuştur.

          Yüksek Seviyeli Ortak Çalışma Grubu’nun bundan sonraki toplantısının 2004 yılının ilk yarısında Ankara’da yapılması planlanmaktadır.

17 Eylül 2003