BASIN BİLDİRİLERİ

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığının Ukrayna hava sahasında Malezya’ya ait uçak kazasının nedenlerinin soruşturulması ile ilgili yorumu

17 Temmuz’da bir facia meydana geldi – Ukrayna hava sahasında Malezya Hava Yollarına ait uçak kazaya uğradı.

Bu kazanın sebeplerinin bağımsız, açık ve objektif soruşturmasının yapılması gerektiği konusunda ilk açıklama yapan Rus Tarafı oldu. Soruşturma uluslararası nitelikte olmalı ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO), Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin de katıldığı Devletlerarası Havacılık Komitesi dahil diğer uluslararası kuruluşların belirleyici rolü ile yürütülmelidir.

Bu formatın gerçekten bağımsız soruşturmanın yapılması, tek taraflı değerlendirmelerden kaçınılması, olayın asıl sebeplerinin tespit edilmesini sağlayacağından hareket ederiz.

Soruşturmanın başlamadan önce bazı devletlerin resmi temsilcilerinin uçak kazasının sebepleri hakkında delil göstermeden kendi versiyonlarını paylaşıvermeleri ve böylece soruşturmanın seyirine baskı yapmaları şaşırtıcıdır.

Rus Tarafı söz konusu uçak kazasının soruşturulmasına gereken tüm faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kaza bölgesine uluslararası uzmanların erişimi sağlamak için Ukrayna ihtilafının her iki tarafına ellerinden geleni yapmaya ısrarla çağırıyor.

19 Temmuz 2014