BASIN BİLDİRİLERİ

Gayriresmi tercüme

Uluslararası İnternet Yönetimi Toplantısı’nın sonuçlarına ilişkin Rusya Federasyonu’nun resmi tutumunun temel unsurları

Nisan 2014’te Sao Paolo’da gerçekleştirilen Uluslararası İnternet Yönetimi Toplantısı’na aktif bir şekilde katılmış olan Rusya Federasyonu, anılan toplantının yapılması ve düzenlenmesine angaje ve şeffaf olmayan yaklaşımdan endişe duymaktadır.

Toplantının hedeflerine ulaşmadığını tespit etmek zorundayız. Bazı ülkelerin güvenlik kurumları tarafından yapılan telefon görüşmelerinin dinlenmesi ve elektronik casusluğa karşı özel hayatın dokunulmazlığını sağlayan insan haklarının korunması ile ilgili konular uluslararası toplantı sırasında internet yönetimi ilkeleri ve yol haritası gibi kabul edilen belgelere yansımadı. Aksine bahsedilen belgeler, temel internet merkezlerinin bulunduğu ülkelerinin istihbarat birimlerinin fiilen dünyadaki tüm vatandaşlar hakkında kontrolsüz bilgi birikimi hakkını garanti altına alır. Toplantının bu kadar dengesiz sonuçları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında dijital eşitsizliğe ve devlet egemenliği ilkesinin zedelenmesine yol açacağı düşünülmektedir.

Uluslararası toplantının sonuç belgelerinde BM, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ve diğer yetkili hükümetlerarası örgütlerin rölünün dikkate alınmaması ve küçültülmesi endişe vermektedir. BM’ye ilişkin tutum, mesajların ulusal ve ülke dışı düzeyde izlenmesi, ele geçirilmesi ve özel verilerin toplanmasına ait toplu insan haklarının ihlallerine uluslararası toplumun eşgüdümlü bir yanıtı olarak Brezilya ve Almanya’nın girişimi ile Kasım 2013’te kabul edilen BM Genel Kurulu kararı ile bağdaşmamaktadır. Bu kararın BM üye ülkelerinin bu alanda yeni ilkeleri ve standartları geliştirmesine yönelik tavsiyeleri de dikkate alınmamaktadır.

Rusya Federasyonu, prosedür kurallarının ihlali ile (uzlaşı olmadan) kabul edilen ve ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarının çoğunluğunun yorumlarını gerçekte dikkate almayan internet yönetimi ilkeleri ve yol haritasının bağlayıcı olmadığından hareket etmektedir.

Uluslararası toplantının sonuç belgelerinin gelecekte uluslararası düzeyde onanmış belgeler olarak kullanılamayacağından hareket edeceğiz. İlgili uluslararası kuruluşların anılan belgelere yapacağı herhangi atıfları doğru olmaz.