BASIN BİLDİRİLERİ

Kırım Tatar Halkı Sürgününün 70. Yılı

18 Mayıs – anma ve acı günüdür, Kırım Tatar halkının trajedisi günüdür. Bu günde 70 sene önce 1944 yılında yüz binlerce Kırım Tatarı insanlıkdışı şekilde kendi evlerinden, kendi Vatanından Orta Asya’ya zorla sürgün edilmiştir. Erkekler ve kadınlar, yaşlı ve çocuklar... On binlerce o zor çilelerde hayatını kaybetmiştir.

18 Mayıs gününde kurban düşenleri için matem tutuyoruz, vatan topraklarına ayak basamayacakları anıyoruz. Evet tarihte bir dönem vardı, ki Kırım Tatarlarına ve SSCB’nin diğer bazı halklarına acımasız adaletsizlik gösterildi. O yıllarda Stalin baskılarından Ermeni, Alman, Yunan ve tabii ki Ruslar gibi farklı ulusları temsil eden miliyonlarca insan acı çekti.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra sürgün edilmiş halkın Anavatanına uzun ve zor dönüş süreci başladı. Bugüne kadar da devam edilmektedir. Ancak özellikle son aylarda, Kırım Rusya Federasyonu’na döndükten sonra Kırım Tatarları trajedilerinden sonra geçmiş yıllarda elde edemedikleri sonucu elde ettiler. Rehabilitasyonu, itibarını ve haklarını, dilinin ve kültürünün korunması garantileri, Vatana dönme yardımını aldılar. Bütün bunlar ne Sovyet döneminde, ne de Kırım’ın bağımsız Ukrayna’nın parçası olduğu yıllarda oldu.

16 Mart’ta Kırım Rusya’ya, evine dönme kararı aldı. Bunu referanduma katılanların mutlak çoğunluğu destekledi. Kırım Tatarlarının birçok temsilcisi bu karara destek verdi.

Artık 11 Nisan Kırım Cumhuriyeti’nin yeni kabul edilen Anayasası bu bölgede yaşayan tüm halklara eşit hak ve hürriyetleri tanıdı, ulusal kültürlerin korunması, geliştirilmesi ve karşılıklı olarak zenginleştirilmesini garantiledi. Anayasanın 10.Maddesi yarımadada Rusça ve Ukraynaca ile birlikte Kırım Tatarca’nın devlet dili statüsünü sabit tuttu.

21 Nisan 2014 tarihinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kırım Tatar Halkının rehabilitasyonu, bu halkın yeniden doğuşu ve gelişine ilişkin 268 sayılı Kararnamesini imzaladı. Sözkonusu Kararnamede kaydedilen hedeflere ulaşmak için belgede geniş sosyal, ekonomik, kültürel ve insani programlar öngörülmektedir.

Mesela, sürgün edilenler için federal konut programına bu yılın sonuna kadar 800 milyon ruble ayrılacaktır. Bu para artık somut projelere yatırıldı. 10 Mayıs’ta Simferopol (Akmescit) Fontanı mahallesinde 180 dairelik yeni yapım konutunda sürgüne maruz kalan halkların temsilcilerine 34 dairenin anahtarı törenle verildi.

Rusya yönetimince yapılan bu adımların Kırım Tatarları arasında anlayış ve takdir bulduğu sevindiricidir. 30 Mart’ta Milli Meclis Kırım Cumhuriyeti’nin makamlarındaki görevlere başlamak üzere iki temsilcisinin adaylığını sundu. Bugün Kırım Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı görevinde Lenur İslamov bulunuyor, Halklararası İlişkiler ve Sürgüne Maruz Kalan Vatandaşların İşleri Cumhuriyet Komitesinin Başkanı mevkiindeki çalışmalara Zaur Smirnov ise başladı.

Sürgünün 70.Yılı arifesinde 16 Mayıs’ta Kırım Tatar temsilcileriyle görüşmede Rusya Devlet Başkanı V.V.Putin’in kaydettiği gibi, Rusya, Kırım Tatarlarının kendi topraklarının öz ve gerçek sahipleri hissetmeleri için elinden geleni yapmaya hazır. Ancak Kırım Tatarları olmadan, kendi Vatanında daha iyi yaşam yaratmaya samimiyetle çalışanların katılmı olmadan bu amaca etkin bir şekilde ulaşılamaz.

Kırım asırlar boyunca kültürlerin ve geleneklerin halitası olarak, farklı etnik ve mezhep insanlarının yan yana oturdukları ve emek verdikleri bir yer olarak ünlüydü. Rusya Kırım Tatarlarının tarihinin karanlık sayfasını kapatmış oldu. Bugün, 18 Mayıs’ta anma ve acı gününde sadece geçmişe değil, geleceğe bakmaya davet ediyoruz. Kırım’ın tüm halklarının yalnız ortak çabalarıyla bu gelecek parlak yapılabilir, karşılıklı anlayış ve ortak yaşam gelenekleri yeniden kazandırılabilir, bu güzel bölge restore edilebilir.