BASIN BİLDİRİLERİ

16 Nisan 2014 tarihinde ‘Argumentı i Faktı’ gazetesinde yayımlanan Rusya Dışişleri Bakanı S.V.Lavrov’un gazetenin sorusuna cevabı

Soru: Rusya Ukrayna’nın federasyon devlet yapısı kabul etmesi konusunda neden bu kadar ısrarlı, neyi elde etmek ister, bu fikrin amacı ne?

S.V.Lavrov: Ukrayna’da patlak verilen geniş çaplı iç siyasi kriz, sonraki gelişme istikametinin seçilmesinde ülkenin Güney Doğu ve Batı bölgeleri arasında anlaşmazlığı apacık olarak gösterdi. Bu husus Kiev’in daha önce seçtiği devlet yapısı modelinin sallantılı olduğunu kanıtlıyor.

Esasen, Ukrayna’da uniter devlet faaliyetinden çıktı. Onun temelleri yıllar boyunca ülkeyi sarsan bir dizi siyasi felaketler sonucunda bozuldu. Bu durumun arkasında olan sebeplerden biri, Ukrayna’da tüm ulus ve dil gruplarının menfaatlerini eşdeğer olarak yansıtan, Ukrayna’nın tüm vatandaşlarının hak ve çıkarlarını sağlayan dengeli Anayasanın olmamasıdır.

Ülkede her devlet başkanı seçiminden sonra kazanan siyasi güçler tarafından isteklerine göre yönetim şeklini kalıcılaştıran Anayasaya değişikliklerin yapılmaları durumu normal değildir. İşte bu yüzden federasyon devlet yapısının kabul edilmesi, ülkenin her bölgesinin huzurlu yaşaması, hak, gelenek, yaşam tarzının korunduğu hissetmesine yol açıyor.

Tabii ki, hiç kimse Ukrayna tarafına devlet yapısı şeklini empoze etmez. Fakat Ukraynalılar kapsamlı ve etraflı diyaloga başlamalılar. Bu diyaloga istisnasız olarak tüm bölgeler ve siyasi güçlerin eşit olarak katılması, güncel sorunların çözülmesinde eşit haklarından faydalanması söz konusudur.

Bütün bunlar, çok etnikli Ukrayna toplumu tarafından uzun vadeli hukuk devletinin sağlam temeli olarak görülecek reform sürecinden geçen Anayasada yer almalı. Eminim ki, bunu yapmadan, bütünlüğünü korumak ve karşı karşıya olduğu derin krizden çıkış yolunu bulmak Ukrayna için zor olur.