BASIN BİLDİRİLERİ

Rusya Dışişleri Bakanı S.V.Lavrov’un Kazakistan Dışişleri Bakanı E.A.İdrisov ile yapılan görüşmeleri müteakiben düzenlenen basın toplanısında bazı sorulara verdiği cevaplar Moskova, 3 Nisan 2014

Soru: ABD Deniz Kuvvetleri Karadeniz’de bir destroyer gemisinin bulunma süresini uzattı. Amerikalılar bu bölgede varlığını artırmaya, ilave kaynaklar göndermeye planlıyorlar. NATO Komutanlığı Doğu Avrupa’da kendi askeri varlığını genişletme niyetini açıkladı. Bütün bunlar ABD ve NATO’nun Ukrayna’daki krizin diplomatik yöntemlerle çözülmesine dair çağrılarına nasıl uyuyor? Moskova’ya bu planlar hakkında bilgi verildi mi?

S.V.Lavrov (cevap): Karadeniz’den bahsedersek, Möntre Sözleşmesi var. Sözleşmede Karadenizli olmayan devletlerin askeri gemilerinin Karadeniz’de bulunmasına hem yük, hem de süre açısından kısıtlamaları getiren son derece net ölçütler mevcuttur. Son zamanlarda Amerikan askeri gemileri konulan süreleri aşıp kendi bulunmasını uzatmış oldu. Ayrıca uzatma sözkonusu Sözleşme çerçevesinde uygulanan kurallarla her zaman uyumlu değildi. Amerikan tarafının ve tabii ki boğazların ev sahibi olan Türkiye’nin dikkatini de buna çektik. Sözleşmede yer alan tüm hükümlerinin kesinlikle yerine getirilmesi gerektiğinden hareket ediyoruz. Bunu takip ediceğiz.

NATO Devletlerinin Teşkilatın Doğu Avrupa’daki üyelerinin topraklarında askeri varlığın artırılmasına gelince tabii ki şundan hareket ediyoruz. Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerde Roma Deklarasyonu, Rusya Federasyonu ile NATO Arasında İşbirliği ve Güvenlik İlişkilerine Dair Temel Belge gibi belli kurallar uygulanmaktadır. Bu kurallar uyarınca Doğu Avrupa ülkelerinin topraklarında ilave daimi askeri varlık olmamalıdır. NATO’ya ilgili sorular yönelttik. Bizimle onaylanmış olan kurallara saygıya tam olarak dayanacak bir cevap bekliyoruz.