BASIN BİLDİRİLERİ

SİMFEROPOL, 1 Mart. /İTAR-TASS haber ajansı/. Kırım Özerk Cumhuriyeti (KÖC) Başbakanı Sergey Aksenov resmi bildirisinde Kırım’da ateşli silah kullanımıyla karışıklıkları anlattı ve yarımadadaki durumun düzenlenmesinde yardım göstermesi ricası ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başvurdu. KÖC Bakanlar Kurulu’nun basın bölümü bunu İTAR-TASS’a bildirdi.

KÖC Parlamentosu (Yüksek Radası) basın bölümünün açıkladığına göre KÖC Bakanlar Kurulu Başkanı Sergey Aksenov acil çağrısını duyurdu:

‘ ... Özerklik topraklarında tanınmayan bir silahlı grup ile savaş araçlarının bulunması ve KÖC’te bulunan güvenlik kuruluşlarının cumhuriyetteki durumu etkili olarak kontrol edememeleri yüzünden karışıklıklar ve ateşli silah kullanımıyla çatışmalar meydana geldi. Yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak ben KÖC Bakanlar Kurulu Başkanı olarak KÖC Yüksek Meclisi tarafından üstüme yüklenen yetkileri gerçekleştirerek İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler, Afet Bakanlığı, Donanma, Vergi Genel Müdürlüğü, Hudut Genel Müdürlüğü’nün birlik ve kıtaların silahlı teşkilatların geçici olarak doğrudan doğruya benim emrime verilmesine karar veriyorum. Tüm komutanlar yalnız benim emirlerimi yerine getireceklerdir. Mutabık olmayanların hizmetten ayrılmalarını rica ederim.

Yukarıdaki hususları dikkate alarak, vatandaşların hayat ve güvenliğinden sorumluluğumu anlayarak, ben Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde barış ile huzurun sağlanmasında yardım göstermesi ricası ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başvuruyorum’.