BASIN BİLDİRİLERİ

Ukrayna’nın Kırım Özerk Cumhuriyetindeki durum ile ilgili Dünya Tatar Kongresinin açıklaması

Geniş tatar toplumu, Kırım Özerk Cumhuriyetindeki durumunu büyük kaygı ile izlemektedir. Son günlerde yaşanan olaylar dramatik boyuta ulaşmış. Düzensizlikler sırasında aşırı güçler meydana geliyorlar.

Bizim için bu durumda feci akıbetleri herkesçe malum olan kan kardeşlerimiz Kırım Tatarlarının kaderine ilgisiz kalmak mümkün değildir. Çeşitli zorluklardan geçip, kendi topraklarına geri döndüler ve yerleştirmeye başladılar. Ama, eğer Kırım’a Kiyev’den oradaki ‘meydanın’ siyasi radikalizmi belli siyasi grupların çıkarlarına sıçrarsa bu süreç durabilir.

Bu durumda Dünya Tatar Kongresi Kırım’daki durumun istikrara kavuşmasından yanadır. Ukraynalı, Rus, Tatar, Ukrayna’nın tüm halklarını sağduyu göstermeye ve düzensizliklere son vermeye çağırıyoruz. Rus ve Ukraynalılarla iyi komşuluk ilişkilerinin ve karşılıklı anlayışın Kırım Tatarlarının refahın esasında bulunduğundan eminiz.

Bizce Kırım’ın geleceği çokuluslu milletinin çıkarları göz önünde tutan Anayasa ve Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin yasalarına dayanmalıdır. Sadece bunlar Kırım’ın topraklarında barış ve uyum sürdürülmesine faydalı olacak.

Kırım’ın ve kendi halkının geleceğine inanıyoruz.

26 Şubat 2014

Kazan şehri