BASIN BİLDİRİLERİ

Gayriresmi tercüme

Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sevastopol şehrinin Bağımsızlığı Deklarasyonunun kabul edilmesine dair Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığının açıklaması

11 Mart 2014 tarihinde Kırım Yüksek Kurulunca Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sevastopol şehrinin Bağımsızlığı Bildirisi kabul edildi. Bildiriye göre 16 Mart 2014 tarihinde yapılacak referandumda Rusya’ya katılması kararının alınacağı takdirde Kırım bağımsız, eğemen, Cumhuriyet yönetimli devlet olarak ilan edilecektir. Belge uyarınca Kırım demokratik, laik ve çok uluslu bir devlet olacaktır. Bu devlet topraklarındaki barışın, halklararası ve dinlerarası uyumun sağlanmasını taahhüt edecektir. Referandumda ilgili sonuçların çıkacağı takdirde Kırım bağımsız ve eğemen bir devlet olarak Kırım Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu’na gerekli devletlerarası anlaşma temelinde kabul edilmesi için başvurabilir ve Rusya Federasyonu’na yeni birimi olarak girebilir.

Bildiride ayrıca bu adımın uluslararası hukuk gerekçeleri ile BM Tüzüğü, diğer uluslararası belgelere ve BM Uluslararası Mahkemesinin 22 Temmuz 2010 tarihli Kosova üzerindeki kararına atıflar bulunmaktadır. BM Genel Kurulunun talebi ve Sırbıstan girişimi ile alınmış olan söz konusu BM Mahkeme kararında bir devletin parçasınca tek taraflı bağımsızlığın ilan edilmesinin her hangi bir uluslararası hukuk normuna aykırı olmadığı gerçeği doğrulandı. Aynı sonuç BM Uluslararası Mahkemesinin anılan kararının alınmadan önceki duruşmalarında net bir şekilde dile getirildi. Ayrıca ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Danımarka ve diğer Batılı ülkelerin belgelerinde ve resmi sözcülerinin konuşmalarında yer aldı.

Rusya Dışileri Bakanlığı Kırım Parlamentosunun kararını kesinlikle yasal olarak değerlendirmektedir. Rusya Federasyonu referandumda (ki, bilindiği gibi ona AGİT’ten ve ikili mutabakatlara göre gözlemciler davet edildi) Kırım halklarının iradesinin özgürce tecelli edilmesinin sonuçlarına tam olarak saygı gösterecektir.

11 Mart 2014