BASIN BİLDİRİLERİ

Gayriresmi tercüme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Genel Müdür Yardımcısı M.V.Zakharova’nın sözde ‘Suriye Dostları Grubu’nun ikinci toplantısı ile ilgili soruya cevabı

651-02-04-2012

Soru: 1 Nisan 2012 tarihinde İstanbul’da Suriye Dostları Grubu’nun ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda silahlı muhalefetin donatılması ve mali desteklenmesi dahil olmak üzere bir takım karar ilan edilmiştir. Bunu nasıl yorumlayabilirsiniz?

Cevap: Gerçekten, İstanbul’da bu tür ikinci etkinlik düzenlenmiştir ve Rusya, bilindiği gibi, buna katılmamıştır. Bize ulaşan bilgilere göre İstanbul’daki toplantı, maalesef, tek taraflı niteliğini korumuş, katılımcıları arasında ne Suriye Hükümeti, ne de Suriye siyasi muhalefetinin nüfuzlu grupları temsil edilmiştir. Eminiz ki, Suriye’deki son derece zor iç çatışmasının barış çözümündeki başlıca istikameti olarak, Rusya ve BM Güvenlik Konseyinin tüm üyeleri tarafından onaylanmış olan BM/Arap Birliği’nin Suriye Özel Elçisi K.Annan’ın tekliflerinin hayata gerçirilmesi kalmaktadır. Bu bağlamda İstanbul’daki etkinliğin katılımcılarının da onun misyonunu desteklediğini kaydetmekteyiz. Tabii ki, misyon tüm Suriyeli tarafların, bölgesel ve uluslararası oyuncuların ısrarlı ve gerekirse sabırlı hareketlerini gerektirecektir.

İstanbul’da açıkanmış olan ve dış silahlı muhalefetin askeri ve lojistik dahil olmak üzere doğrudan desteklenmesi ile ilgili teminat ve niyet ifadeleri şüphesiz ki Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki sivil çatışmanın barış çözümünün hedeflerine aykırıdır. Şimdi Suriyeliler arasında mahvedici ihtilafi körüklemek değil ‘K.Annan’ın Planı’nın öngördüğü gibi tüm taraflardan ateş ve şiddetin bir an önce durdurulmasını elde etmeye çaba göstermek ve sağlamak, tüm Suriyelilere uygun çözümleri bulmak için Suriyelilerarası geniş diyalogu düzenlemek gerekmektedir. İstanbul’da da pek çok dile getirilmiş olan Suriye halkının ‘korunması’ndan işte bunu anlıyoruz. Ülkenin meşru yöneticileri ve temsil organlarının seçilmesi dahil olmak üzere Suriye halkının geleceğini dış müdahale olmaksızın kendi başına belirlemesi hakkı sadece bu şekilde sağlanabilir.

Moskova, önümüzdeki dönemde istisnasız olarak tüm Suriye taraflarının, değerlendirmeleri ve düşüncelerini içeren raporunu 2 Nisan tarihinde BM Güvenlik Konseyinde sunacak K.Annan’ın tekliflerinin gerçekleştirilmesi üzerinde somut destek ve teşvik edilmesi üzerinde odaklanmanın son derece önemli olduğunu düşünmektedir.

2 Nisan 2012