BASIN BİLDİRİLERİ

29 Mart 2012 tarihinde New Delhi’de düzenlenecek BRİCS zirvesi hakkında

Şimdiki Dördüncü BRİCS zirvesi zor mali, ekonomik ve uluslararası siyasi koşullarda gerçekleştirilecektir. 14 Nisan 2011 tarihinde Sanya’da düzenlenen son lider toplantısından beri dünya ekonomisinin durumu ciddi kaygı yaratmaktadır. Uluslararası siyasi alanda da endişe verici eğilimler gelişmektedir. Bu ilk olarak Suriye ve İran çevresindeki durumla ilişkilidir.

Bu koşullarda Rusya, zirve kapsamında mali, ekonomik ve uluslararası siyasi durumun gelişmesine hissedilir olumlu etki yapabilecek, BRİCS’in dünyadaki tutumlarını güçlendirecek ve geniş yelpazedeki işbirliğimizi ileriye taşıyabilecek kararların alınacağını beklemektedir.

Zirvenin gündemine aşağıdaki iki grup konu dahil edilmiştir:

Birincisi – küresel yönetim sorunları. Bunlar arasında dünya ekonomisinin durumu ve Sağlam, İstikrarlı ve Dengeli Büyümeye Dair Çerçeve Anlaşmasının hayata geçirilmesi, küresel yönetim kurumlarının reformu, küresel çapta barış ve güvenlik.

İkincisi – BRİCS ve istikrarlı kalkınma. Bu bölümde, BRİKS yönetiminde Güney-Güney Kalkınma Bankasının kurulması ve ayrıca bu sene Brezilya ve Hindistan’da gerçekleştirilecek BM istikrarlı kalkınma ve biyolojik çeşitlilik konferanslarına hazırlık, Bin Yıllık Kalkınma Hedeflerinin hayata geçirilmesi süreci, Dünya Ticaret Örgütü çerçevesindeki görüşmelerin Doha raundunun perspektifleri ile ilgili konuların görüşülmesi öngörülmektedir.

Rus Tarafı, dünya ekonomisi ve maliyesindeki durumun derin incelenmesine ve 18-19 Haziran 2012 tarihinde Los-Kabos’ta düzenlenecek ‘G-20’ zirvesi öncesinde BRİCS üyelerinin tutumlarının uyumlaştırılmasına ilgi göstermektedir. Görüşmeler sırasında BRİCS üye devletlerinin Uluslararası Para Fonunun (İMF) mali rezervlerinin ikmal edilmesinde muhtemel katılımının boyut ve koşulları, İMF’in reformuna ilişkin konuların görüşüleceğini bekliyoruz.

Şüphesiz ki, zirvede uluslararası siyasi konular da görüşülecek. Bunlar arasında biz Suriye ve etrafındaki durumu ön plana taşıyoruz. Bu ülkede hükümet kuvvetleri ile yasadışı silahlı birimler arasındaki çatışmalar devam etmektedir. ‘Sivil halkın korunması’ bahanesi altında ülkenin iç işlerine dış müdahalesi genişlemektedir.

Rusya, krizin dış müdahalesi olmaksızın, ülkenin eğemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması koşuluyla Suriyelilerin kendileri tarafından barışçıl çözülmesinden yanadır. Arap Birliği ile üzerinde mutabakata vardığımız ve ülkemizin uluslararası arenada ileri sürdüğü aşağıdaki gibi barışçıl çözüme geçiş ilkeleri bahsettiğimiz mantığa uygundur: tüm taraflardan kaynaklanan şiddetin durdurulması, tarafsız ve önyargısız bir gözetim mekanizmasının oluşturulması, hiç bir dış müdahaleye yer verilmemesi, tüm Suriyelilerin insani yardımdan engel çıkartılmaksızın yararlanabilmelerinin sağlanması, hükümet ile tüm muhalif gruplar arasında siyasi diyalogu başlatmak amacıyla K.Annan’ın misyonuna kararlı destek.

Ayrıca İran etrafındaki durumun da zirvede görüşüleceğini bekliyor duymaktayız. Bu ülkeye karşı ABD ve İsrail’in güç kullanma tehditleri ile ilgili olarak endişe. Silahlı çatışmalar ve ciddi krizler ile aşırı bir şekilde ağırlaştırılmış bu bölgede daha bir savaşın başlatılması geniş Asya cografyasındaki durumu keskin bir şekilde kötüleştirecek, petrol piyasası ve dolayısıyla tüm dünya ekonomisi için şok tepkileri getirecektir. Yeni Delhi’deki zirvenin, Basra Körfezinde maceracı askeri planlara karşı net bir uyarı vereceğini ve dünya topluluğunun İran ile nükleer programı konusunda yapıcı diyalogun yeniden başlatılması lehine inandırıcı bir sinyal göndereceğini ümit ederiz.

Zirvede ele alınacak istikrarlı kalkınma konularından enerji güvenliğine özel vurgu yapıyoruz. Bu alandaki durumu sallantılı olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda Hindistanlı dostlarımızın BRİCS Enerji Forumunun kurulmasına ilişkin önerisini destekliyoruz. Rusya bu forumun çalışmalarına en aktif bir şekilde katılacaktır.

Zirve çerçevesinde BRİCS üye ülkesi kalkınma bankalarının başkanları tarafından BRİCS Üye Devletleri Bankalararası İşbirliği Mekanizması Kapsamında Milli Dövizlerde Kredi Sağlanmasına Dair Genel Anlaşmanın ve Akreditiflerin Teyit Edilmesine İlişkin Çoktaraflı Anlaşmanın imzalanacağını bekliyoruz.

Şunu ayrıca vurgulamak gerekiyor ki, BRİCS sadece her yıl düzenlenen ‘Beşler’ zirvesinden oluşmamaktadır. Liderlerin aldıkları kararlar on kadar işbirliği formatınınfaaliyetlerinde somutlaştırılır. Bunlar arasında milli güvenlik konularından sorumlu Yüksek Temsilcilerin toplantıları, Dışişleri, Maliye, Ticaret, Sağlık ve Tarım Bakanlarının görüşmeleri yer alır. New Delhi zirvesinden sonra bakan düzeyindeki formatların listesi daha da genişleyecektir. Sağlık, bilim, teknoloji, farmakoloji ve uluslararası ticaret çalışma grupları oluşturulmuştur.

BRİCS formatındaki çalışmalara ülkelerimizin iş çevreleri daha aktif bir şekilde katılıyor. New Delhi’deki BRİCS İş zirvesine geçmişte emsali olmayan ortalama 80 girişimciden oluşan Rus heyeti katılacaktır.