BASIN BİLDİRİLERİ

Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin Açıklaması

Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, bazı medya organlarında yayınlanan ve Rus tarafının, Ankara ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecini Bakü’nün gözünden düşürmeye yönelik sözde girişimlerini anlatan haberleri şaşkınlıkla karşılamıştır. Büyükelçilik, bu asılsız iddialar ile ilgili olarak Türk kamuoyununa aşağıdaki açıklamayı yapmak gereğini duymuştur.

Rusya Federasyonu, Kafkasya bölgesinde sabit güvenlik sisteminin oluşturulması ve bölgenin siyasi ve askeri rekabet arenasına dönüştürülmemesi amacıyla bölgede istikrar ve sükunet atmosferinin pekiştirilmesine yönelik dış politika çizgisini tutarlı olarak izlemektedir. Rusya Federasyonu’nun, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ile siyasi diyaloğun ilerlenmesi, iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve mevcut sorunların karşılıklı olarak kabul edilen esaslar üzerinde çözülmesinden kararlı bir şekilde yana olduğunu ve pratik bir şekilde bunu sağlamaya çalıştığını vurgulamak istiyoruz.

Bu bağlamda Rusya Federasyonu, AGİT Minsk Grubu çerçevesinde uluslararası arabulucu olarak Dağlık Karabağ sorununun çözülmesine yönelik siyasi ve diplomatik çabaları tutarlı olarak göstermektedir. Ayrıca sözkonusu bölgenin devletleri ile Türkiye’nin inisiyatifi olan Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu çerçevesindeki aktif işbirliğimizi takdir etmekte, ortak çalışmalarımızın devamına büyük önem vermekteyiz.

Rusya Federasyonu, ikili ve çok taraflı formatlarda ve mevcut olan uluslararası mekanizmaları kullanarak ileride de anlaşmazlıkların giderilmesi ve hepimiz için hayati önem taşıyan bölgede karşılıklı güvenin pekiştirilmesi için gerekli katkılarda bulunacaktır.

Saygıyla duyurulur.

16 Nisan 2009