RUS-TÜRK ILIŞKILERI KRONOLOJISI

Moskova ve Tüm Rusya Patriği 2.Aleksiy’in Türkiye’ye yaptığı ziyaret hk.

11-12 Ekim 2008 tarihleri arasında Moskova ve Tüm Rusya Patriği 2.Aleksiy, 2008'in "Aziz Pavlos Yılı" olarak kabul edilmesi dolayısıyla İstanbul’da düzenlenen Ortodoks Kiliselerin patriklerinin ve temsilcilerinin Buluşmasının son toplantısına katılmıştır.

2.Aleksiy yaptığı konuşmada, Ortodoks Kiliseleri arasındaki eşgüdümün sağlanması açısından kilisilerarası diyaloğun önemine değinmiştir. Toplantı sonucunda Ortodoks kiliselerinin Patriklerinin ortak Bildirisi yayımlanarak kabul edilmiştir.

Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında Moskova ve Tüm Rusya Patriği 2.Aleksiy konusu Aziz Pavlos olan simpozyumun açılışına katılmıştır, Konstantinopol /Fener Rum/ Patriği Bartholomeos ile görüşmelerde bulunmuştur, ayrıca Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılmıştır. Sözkonusu ayine Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi Vladimir İvanovskiy ve Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Aleksandr Krivenko katılmışlardır.