Büyükelçiliğimizin Haberleri

DUYURU

Kazanan Adayların Dikkatine!!!!!!!!!!!!

Bursu kazanan adaylar için Rusya Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek genel toplantı 24.04.2012 tarihinde saat 12.00’de Portakal Çiçeği sok. 17/49, Yukarı Ayrancı, Ankara adresi olan Ansera İş Merkezi 1. katta bulunan Rus Kültür Derneği ofisinde yapılacaktır. Katılım zorunludur.

Sınav Sonucu Kazanan Adaylardan RusyaBüyükelçiliği Aşağıdaki Belgeleri Talep Edebilir. Adayların Bu Hususları Göz Önüne Alarak Sınava Başvurmaları Rica Olunur.

AİDS ve HIV virüsü testlerini de kapsayan sağlık raporu noter tasdikli

Doktora ve Master Kazanan adaylar zorunlu olarak yıllık sağlık sigortası yapılacaktır.(Yıllık ücreti 250 ABD doları kadardır)

Elçilik tarafından verilen Yabancı Dilde Başvuru Formu (İngilizce-Rusça), Tüm belgelerin noter tasdiki istenebilir.

Yukarıda belirtilen tüm belgelerin dışında Rusya Büyükelçiliğinin özel belge talebi olabilir. Rusya tarafı kabul edilmiş adayların eğitim kurumuna kadar olan yol masraflarının ödenmesi, aynı zamanda eğitimin bitiminde evlerine dönmeleri ile ilgili masraflarının ödenmesi için herhangi bir ücret ödememektedir.

Eğitimlerini bitirmiş, akademik yetersizlikten veya herhangi başka bir sebepten dolayı okuldan kaydı silinmiş, aynı zamanda yaşamlarını yitirmiş öğrencilerin evine gönderilmesi ile ilgili masrafları gönderen taraf karşılar.

Her bir adayın dosyası Rus, İngiliz veya Fransız dillerinde yazılmış aşağıdaki belgeleri içermelidir: - Yüksek lisans öğrencileri için yüksek mesleki eğitim kurumunun ihtisaslar listesi, araştırmacı - bilimciler için ihtisas konusu ile uygun olarak eğitim türünün, seçilmiş ihtisasın kodu ve tam unvanının belirtildiği başvuru formu (Application Form). Başvuru formunun tüm hanelerinin doldurulması zorunludur.

Geçilmiş derslerin ve bu dersler ile ilgili olarak alınmış sınav notlarının (puanlarının) belirtilmiş olduğu eğitim belgesinin (sertifıkasmm)(transkript)noterlikçe onaylanmış sureti;

Rusya Federasyonu'nda eğitim görmek için herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını gösteren, devlet hastanesince onaylanmış sağlık raporu;

HIV ve AİDS hastalıkları ile ilgili devlet hastanesince onaylanmış sağlık raporu;

Nüfus Cüzdanınoterlikçe onaylanmış sureti;

Eğitim davetiyesinin hazırlanması için yurtdışına çıkış pasaportunun temel kimlik verilerin bulunduğu sayfaların okunaklı suretleri (bu durumdapasaportun geçerlilik süresi Rusya Federasyonu'na giriş anma kadar en az 1,5 yıl teşkil etmelidir);

8 adet 4 x 6 cm boyutlarında fotoğraf.

Lisansüstü eğitim adaylarının bu belgelerin dışında bilim / sanat dalında mastır seviyesinde yüksek eğitim görüldüğüne dair belgelerin suretlerini ve öğretim durumu ile ilgili transkript belgesi örneğini veya geçilmiş dersler ile bu derslerden alınmış not döküm listesini, aynı zamanda yayınlanmış bilimsel çalışmaların (bulunmaları durumunda) listesini ve gelecekte yapılacak araştırmalar konusunda 2 sayfa hacminde özet da ibraz etmeleri gerekmektedir. Rusya yüksek öğretim kurumlarının mezunlarının özetleri Rus dilinde ibraz edilir.

RUSYA HÜKÜMETİ BURSU KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

BURSUN TÜRÜ

 

CANAN

PAŞALIOGLU

Doktora Bursu

 

CAHİT

HAMURKOPARAN

Doktora Bursu

 

FATİH

DÜZGÜN

Doktora Bursu

 

ALİ

CEPE

Doktora Bursu

 

KÜBRA

ERGÜN

Doktora Bursu

 

OZAN

SOYLU

Yüksek Lisans

 

SELAHADDİN HASAN

ÖZKÖKELI

Yüksek Lisans

 

RUKİYE

BABACAN

Yüksek Lisans

 

MERVE

TOPÇU

Yüksek Lisans

 

DENİZ

ACAR

Yüksek Lisans

 

FATİH

EKİCİ

Yüksek Lisans

 

RAHİME

İĞDECI

Yüksek Lisans

 

MUHAMMET EMRE

SANCI

Yüksek Lisans

 

YİĞİT

KÖSEOĞLU

Yüksek Lisans

 

YUSUF SİNAN

ALYAPRAK

Yüksek Lisans

 

YUNUS EMRE

TÜMER

Yüksek Lisans

 

EDA

KIRCA ÇAPKIN

Yüksek Lisans

 

ERDEN

AKINCI

Yüksek Lisans

 

CUMHUR ÇAĞRI

ÇİFTCİ

Yüksek Lisans

 

BERKAN

ŞAHİN

Yüksek Lisans

 

ŞEYDA BELFİN

AYDİN

Yüksek Lisans

 

SEMRA

ATEŞ

Yüksek Lisans

 

BİROL

TOPUKSAK

Dil Bursu

 

NURAY

ÜNLÜ

Dil Bursu

 

MUSTAFA

TANRIVERDİ

Dil Bursu

 

SÜMEYYE

PEKER

Dil Bursu

 

YALIN

KILIÇ

Dil Bursu

 

TUĞBA

KARAGÖZLÜ

Dil Bursu