Büyükelçiliğimizin Haberleri

Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği diplomatlarının Rus-Türk yuvarlak masası toplantısına katılmaları hk.

10-11 Ekim 2008 tarihlerinde Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği diplomatları, Türk Dış Politika Enstitüsü tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa toplantısına katılmışlardır.

‘Global Şartlarda Rus-Türk Diyaloğu’ konulu konferansta Rus tarafını Rusya Federasyonu Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü (RFBA ŞE) profesörü V.Y.Belokrinitskiy, RFBA ŞE prof. İ.D.Zvyagelskaya, RFBA ŞE Türkiye masası başkanı N.Y.Ulçenko, Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü doç.dr. V.İ.Şlıkov, RFBA ŞE araş.gör. V.İ.Sotnikov temsil etmişlerdir.

Konferansın açılışında Rusya Federasyonu Büyükelçiliği adına konuşma yapan Müsteşar A.A.Kolesnikov, Rusya ile Türkiye arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerinin bugünkü boyutunu kısaca değerlendirerek hızla değişen uluslararası şartlarda Rus-Türk işbirliğinin önemini vurgulamıştır.

Türk tarafını temsil ederek toplantıda prof. A.Karaosmanoğlu, prof. M.Altınışık, doç.dr. Tarık Oğuzlu, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yön.Kur.Başkanı N.Pamir birer konuşma yapmışlardır. Toplantıya ayrıca enteresan ve içerikli tartışmalar da renk katmıştır.

Yuvarlak Masa toplantısı olumlu bir atmosferde gerçekleşmiştir. Katılımcılar, yeni sınama ve tehditler ile başarılı mücadelenin gerçekleştirilmesi ve bölgede ve tüm dünyada barış ve güvenliğin pekiştirilmesi amacıyla Rusya ve Türkiye’nin ileride de yararlı işbirliğin geliştirilmesi gereği vurgulamışlardır.

12.10.2008