Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a 2 Aralık 2016 tarihinde yapılan ‘MED 2016 – Akdeniz Diyalogları Forumu’ 2. Uluslararası Toplantısında sorulan sorulara cevaplardan

Sergey Lavrov: Kırım’a gelince burada herhangi bir problem görmüyorum. Kırım – referandum sonucunda Rusya’ya yeniden başlanmış Rusya Federasyonu toprağıdır. İsteyen herkes Kırım’a gidebilir ve kendi gözüyle orada neler yapıldığını görebilir. Bir dizi İtalyan parlamenter ve Fransız parlamento üyesi Kırım’a gidip Türk meslektaşlarımla dün ele aldığım Kırım Tatarlarının durumu dahil olmak üzere yarımadada gerçeği tarafsızca değerlendirebildiler. Kırım’ın  Rusya’ya yeniden bağlanmasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Tatar Halkının Rehabilitasyonu hakkında bir kararnameyi imzaladı. Kırım’ın Ukrayna’ya bağlı olduğu sürede bu hiç zaman yapılmadı. Bunun dışında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırım Tatarcaya, Rusça ile Ukraynaca ile birlikte üçüncü devlet dili statüsünü tanımlayan bir Kararnameyi imzaladı. Bu da hiç zaman yapılmadı. Rusya Hükümeti, Kırım Tatarları dahil Kırım halklarının sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik özel program onayladı. Ültimatom vermek yerine durumu kendi gözüyle görmek isteyenlerin Kırım’a gitmeleri gerektiğini tekrar ediyorum.